Jerzy Fober: Kto ma oczy niech słucha

27 Listopad 2015
tomasz.kipka@us...

Jeszcze do końca listopada można oglądać w Małej Auli Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku wystewę prac Jerzego Fobera "Kto ma oczy niech słucha". Otwarciu wystawy towarzyszył wykład "O archaiczności formy, klasycznym spełnieniu i barokowym popisie".

Inicjatywy Biura Karier:

24 Listopad 2015
krzysztof.kaspr...

„Dzień Młodego Naukowca”

16 Listopad 2015
roman.maciuszki...

W czwartek 26 listopada 2015 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Dzień Młodego Naukowca”.

Grzegorz Niemczuk laureatem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

12 Listopad 2015
piotr.cirbus@us...

Jedno z wyróżnień konkursu „Lider umiędzynarodowienia” JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przyznał "mgr. Grzegorzowi Niemczukowi - za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia artystyczne i promocję marki Uniwersytetu Śląskiego na świecie".

Strony